MELD DEG PÅ OPPSTARTSMØTE FOR DUGNADSFIBER LØRDAG 19. SEPTEMBER KL 14.00!

Vi møtes i Svensrudveien 50 i Nedre Dalsroa.