Opptak fra Informasjonsmøte i Dalsroen torsdag 18. juni 2020 kl 18.00