DUGNADSGRUPPER

Her finner du oversikter over hvem som blir med på dugnad når. Dersom du ikke finner navnet ditt på oversiktene, men gjerne vil bidra - så ta kontakt med leder av den aktuelle gruppa! Du er hjertelig velkommen til å bidra!

Dersom dagen "din" ikke passer eller noe kommer i veien, kan du enten bytte innbyrdes med andre eller ta kontakt med lederen for gruppa som finner en løsning.

Alle er dessuten velkomne til å stille opp lørdager kl 9 dersom man vil bidra med noe eller kanskje bare ta litt bilder og/eller film som kan dokumentere fremdriften. Det er alltid noe å ta seg til!

MATLAGINGSTEAM

Skjermbilde 2020-10-24 kl. 10.35.24.png

Matlagingsteamene lager kaffe til kl 9.00 på lørdager og lunsj som er klar kl 13.00.

HAGE-GRAVETEAM NOVEMBER

Skjermbilde 2020-11-13 kl. 10.49.56.png

Hage-graveteamene stiller opp kl 9.00 og har med egnet utstyr som spade, hakke og eventuelt en motorsag (om du har en du ikke er så nøye med).

Eldre lister for arkivet:

Skjermbilde 2020-10-24 kl. 10.31.13.png
Skjermbilde 2020-10-25 kl. 09.46.09.png

INGEN KAN GJØRE ALT - MEN ALLE KAN GJØRE LITT!