HVORFOR FIBERNETT?

money-2724235_1920.jpg
Fibernett vil øke verdien på boligen/hytta og gjøre det mer attraktivt å kjøpe bolig/hytte området

Dette vil også bidra til raskere salg dersom du planlegger å selge boligen eller hytta

cafe-845527_1920.jpg
Fibernett vil gi deg vesentlig raskere, bedre og mer stabilt Internett 

- kanskje kommer barnebarna oftere på besøk..?

Under den mest utfordrende corona-perioden opplevde flere barn i bygdene våre at de ikke kunne delta på skoleundervisningen på grunn av manglende/dårlig internett

man-597178_1920.jpg
Fibernett vil bedre kommunikasjonen og arbeidsforhold for deg som driver egen virksomhet

I dag er det vanskelig (om ikke umulig) for næringsdrivende å etablere for eksempel nettbutikk. Generell forretningsdrift oppleves også som lite kostnadseffektiv på grunn av dårlig nett.

computer-1845880_1920.jpg
Fibernett vil gi deg bedre TV-tilbud og streaming-muligheter

Fremtidens TV-titting vil i vesentlig grad være basert på streaming. Tilbydere som Nettflix og HBO får stadig flere entusiaster. Det dreier seg også om å "følge med".

man-2281185_1920.jpg
Fibernett vil øke sikkerheten og mulighet for å bo hjemme lenger ved at eldre får bedre nytte av nettbaserte hjelpemidler

Stadig flere hjelpemidler for eldre er nettbaserte. Det er avgjørende for sikkerheten at nettet er optimalt.

cows-2312561_1920.jpg
Fibernett vil gi deg som driver dyrehold og gårdsdrift bedre utnyttelse av maskiner og utstyr som fungerer med nett
burglar-4194213_1920.jpg
Fibernett vil gi økt sikkerhet i form av at alarmsystemer og overvåking i kritiske områder vil fungere optimalt
smart-home-3317442_1920.jpg
Fibernett vil gi bedre mulighet for ”Smarthome”- løsninger som styrer strømforbruk, lys etc.
light-bulb-1246043_1920.jpg
Fibernett vil gi deg muligheter for strøm i samme abonnement (hvis ønsket) 

Fiberkabel gir deg mulighet til å få internett, TV og strøm til spesial pakkepris.

Du velger selv hvilke tjenester du ønsker å abonnere på når fiberkabelen er på plass.

Det er 12 måneders bindingstid på abonnementet/ene.

HVA OM JEG IKKE VIL HA FIBERNETT?

Det er viktig at alle husstander i Solum og Dalsroa blir med på prosjektet. Det bor ikke så mange i de to ”bygdene” våre og vi er avhengig av et visst antall for å få dette til. Vi har altså ingen å miste.

Vi oppfordrer derfor alle til å bidra til fellesskapet og det sosiale dugnadsarbeidet

slik at vi får  gjennomført prosjektet til glede og nytte for alle. En "vinn-vinn-situasjon".

 

Du vil få mulighet til å koble deg til senere, da det blir plassert bokser i området. Dette anbefales imidlertid IKKE, da det vil bli 

vesentlig dyrere; minst 50% økning må påregnes. Jo flere som blir med i en samlet dugnad, dess lavere kostnad per husstand.

Se forøvrig KOSTNADER

Vi oppfordrer deg også til å lese om fordelene ved fibernett

 

PROSJEKTGRUPPA

Skjermbilde 2020-04-28 kl. 10.12.30.png

Nina Granerud Fjeld

Prosjektansvarlig SOLUM

Tlf.: 979 66 357

E-post: nina@shiul.no

Skjermbilde 2020-04-28 kl. 10.12.35.png

Kari Meyer

Administrasjon / Koordinering

Kommunikasjon / Økonomi

Tlf.: 908 49 441

E-post: kari@tamtam.no

Skjermbilde 2020-04-28 kl. 10.12.45.png

Betty Hvalsengen

Prosjektansvarlig DALSROA /Økonomi

Tlf.: 993 36 690

E-post: morbet@live.com

 
 

GRAVETEAM

KOORDINATOR/LEDER

Terje Klufterud.jpg

Terje Klufterud

Tlf.: 905 24 838

E-post: terjeklufterud@yahoo.no

SOLUM

Olav Fjeld.JPG

Olav Fjeld

Tlf.: 970 59 360

E-post: olav.fjeld@vy.no

ØVRE DALSROA

Dag Bjørnstad.jpg

Dag Bjørnstad

Tlf.: 992 10 803

E-post: dagrossi@online.no

NEDRE DALSROA

Ole Geir.jpg

Ole Geir Gjørvad

Tlf.: 906 73 525

E-post: ole@cadillac-ranch.no

KOSTNADER

Prisen vil påvirkes av hvor mange husstnader/hytter som blir med i prosjektet. Det er derfor viktig for felleskapet at flest mulig blir med, slik at prisen blir lavest mulig.

Det er stipulert at kostnaden for tilkobling pr. hus vil bli maks kr 10 000.-  

Det vil være 12 måneders bindingstid på abonnementet.

Kunder i Høland & Setskog Sparebank vil kunne få et rentefritt ”fiberlån” med to års nedbetalingstid (ca kr 417.- per måned) for å dekke tilkoblingskostnaden.

 

Det vil også bli søkt om kommunal støtte.

Månedsprisen på TV og Internett abonnement vil ligge fra ca kr 898.- per måned.

For hytter som bare ønsker nett vil dette koste kr 399.- eller kr 499.- per måned avhengig av hastighet. 

Skjermbilde 2020-04-28 kl. 11.22.13.png

FREMDRIFT

Det er et mål at alle husstander og hytter i Solum/Dalsroa skal ha fibernett innen utgangen av oktober 2020.

Det fysiske arbeidet med graving er planlagt startet i juni måned og antas å være ferdig i løpet av september. Dette vil imildertid være helt avhengig av dugnadsinnsatsen. Ingen hus blir tilkoblet fiber før siste røret er lagt.

Forløpig fremdrift:

  • Liste over hvem som vil/ikke vil være med leveres til VEV av prosjektgrupppa innen 12. mai.

  • Alle som vil være med i prosjektet kalles inn til utendørs møte i Dalsroa torsdag 28. mai kl 18.00.

  • VEV orienterer da og prosjektet igangsettes med fordeling av oppgaver og ansvar.

  • Spesifisert fremdriftsplan vil bli presentert etter møte med VEV i slutten av mai.

 
 

DOKUMENTER

Klikk på bildet under og les, last ned og/eller print ut dokumentene.

 
Kontakt oss
Har du spørsmål, innspill, forslag eller kommentar er vi glade for å høre fra deg. Du kan også ta direkte kontakt med en i Prosjektgruppa.

Takk for at du kontaktet oss. Du får snart svar!